Cursus Gezonde Zelfliefde 

Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basis van het pad van levenskunst. In deze cursus leer je om Gezonde Zelfliefde in de praktijk te brengen en maak je tegelijkertijd kennis met Zijnsoriëntatie.

Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf. Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-) patronen die ons onrustig en onvervuld maken en die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard. De westerse leefstijl en de emotionele tekorten uit je jeugd maken dat je je blik van jezelf afwendt en geluk en vervulling zoekt buiten jezelf. Door deze zoekende, voortgedreven houding verlaat je jezelf voortdurend en verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons besef van verbondenheid.

 

In de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ oefenen we op meditatieve wijze met het doorbreken van die patronen door ons rechtstreeks te richten op de rijkdom en compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard. Dit doen we door te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’. Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met hoe het nu is en wie je nu bent.

Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

 

Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

 

Werkvormen zijn: bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen.

 

In de opzet van de cursus ‘Gezonde Zelfliefde’ leer je om:

  • stil te staan bij jezelf in plaats van steeds maar op weg te zijn

  • liefdevolle en open aandacht te geven aan precies waar je bent en hoe je bent in dit moment

  • ontspanning toe te laten, waardoor je begint te rusten in je eigen energetische basis (grounding)

  • je open te stellen voor de inherent liefdevolle Zijnsruimte, warmte en liefde toe te laten en te geven

       aan jezelf

  • je eigen basale goedheid te herkennen en in contact daarmee te blijven in stressvolle situaties

  • zicht te krijgen op wat bevorderlijk is voor gezonde zelfliefde en wat niet

Door Gezonde Zelfliefde langdurig te beoefenen en te trainen word je presenter en liefdevoller  naar jezelf en anderen.  Door meer te rusten in je basis, word je onafhankelijker en ben je minder opgehangen aan ervaringen, relaties en omstandigheden. Je staat losser, vrijer en stabieler in het leven en krijgt daardoor helder zicht op jouw reacties en handelen in het relationele veld. Je bent dan spontaan liefdevol, helder en betrokken naar jezelf en anderen.

Bij de bijeenkomsten ontvang je een hand-out en krijg je opdrachten om thuis mee te oefenen mee. 

 

De cursus bestaat uit acht dagdelen en is bedoeld voor mensen die op meditatieve wijze het verschil willen leren kennen tussen gezonde en ongezonde zelfliefde en tevens kennis willen maken met de Zijnsgeoriënteerde visie en werkwijze.

De cursus wordt op meerdere locaties in het land aangeboden. Het is niet nodig om enige ervaring te hebben met Zijnsoriëntatie of meditatie.

Praktische Informatie:

Leraar: Maya Fischer

Data: start cursus in oktober 2020, 

Tijden: 10.00 - 13.00 uur.

Kosten: € 399,00 

Aanmelden kan: hier

De cursus Gezonde Zelfliefde is ontwikkeld door de Beroepsvereniging van Leraren Zijnsoriëntatie (BLZ) in nauwe en inspirerende samenwerking met Hans Knibbe, grondlegger van Zijnsoriëntatie. De cursus wordt gegeven door leraren Zijnsoriëntatie die hiervoor geautoriseerd zijn door Hans Knibbe.

DSCF4605.jpg