Privacy verklaring

Stil de Tijd – Zijnsoriëntatie

Maya Fischer, leraar Zijnsoriëntatie
Brinkgreverweg 18
Deventer

OMGANG MET PERSOONLIJKE INFORMATIE, VERSLAGLEGGING EN BEVEILIGING

In het geval je coaching volgt, dan bewaar je zelf je dossier volgens de afgesproken richtlijnen. Ik bewaar wel het intake-verslag. Mijn eventuele werkaantekeningen vernietig ik bij de afsluiting van een traject. Voor het volgen van een cursus, retraite of individuele meditatie, wordt geen dossier aangelegd.  Administratieve gegevens blijven volgens wettelijke verplichting 7 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • De datum
 • Omschrijving van de afgenomen cursus of sessie
 • De kosten van de cursus of sessie

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik heb als enige toegang tot werkaantekeningen en het intakeverslag.
 • Mijn website is SSL-beveiligd en voor mail die vanuit de website wordt verstuurd is privacy gewaarborgd. Mail die ik stuur via mijn host zijn beveiligd door versleuteling.
 • Gegevens zijn ook in een door versleuteling beveiligde omgeving opgeslagen.
 • Apparaten zijn met paswoorden beveiligd. Eventuele papieren informatiedragers worden in een afgesloten kast bewaard.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor wat u naar mij toestuurt. U kunt documenten en/of mail versleuteld versturen als u 100% zeker wilt zijn van privacy. Denk ook aan uw email-adres: gebruik een privéadres.

Gegevens kunnen soms ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Er is alleen waarneming binnen een traject mogelijk als wij dit vooraf hebben afgesproken.
 • Bij ernstige calamiteiten, als ik niet in staat ben om u zelf te bereiken, kan één door mij aangewezen collega die ook onder beroepscode valt, bij uw personalia om u te informeren en bij uw inhoudelijke dossier om u, indien dit is afgesproken, te begeleiden naar vervangende begeleiding of om de begeleiding over te nemen.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u/ je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.