Wat is Zijnsoriëntatie?

Met Zijnsoriëntatie wordt letterlijk bedoeld: je oriënteren op Zijn, de altijd aanwezige gronddimensie van het bestaan. Alles wat bestaat is een vorm van Zijn. Wanneer je je dat bewust bent, raak je contactvol aanwezig in het Nu.

Zijnsoriëntatie biedt een pad van levenskunst dat mensen helpt om hun leven wezenlijk te verdiepen en te verrijken. Het is enerzijds geworteld in de spirituele wijsheid en methodieken van met name het Tibetaans boeddhisme (Dzogchen) en anderzijds gebaseerd op de hedendaagse westerse kennis over de werking van de menselijke psyche. 

Het uitgangspunt van Zijnsoriëntatie is dat je compleet bent en wezenlijk vrij. Er is zogezegd helemaal niets mis met je. Wanneer je leert doorzien dat alles plaatsvindt in jouw bewustzijn, dan kan je gaan ervaren dat je wezenlijk los bent van je ervaringen, je gedachten en gevoelens. Het is een stroom aan manifestaties die plaatsvindt in jouw geest die wanneer je leert daar niet naar te grijpen, noch te ontkennen of weg te duwen, zich aan jou kunnen tonen in hun open aard. Hiermee verschijnt er, soms dwars tegen alle gewoontepatronen in, zorgeloosheid, liefde en vrijheid in beeld. Je leert jezelf op een andere manier kennen. In die zin is Zijnsoriëntatie verrassend en onthullend. 

Vanuit deze visie bezie je je neurose als een vorm van wijsheid waarin je jezelf instinctief als kind beschermd hebt tegen schadelijke invloeden. Onbewust heb je patronen ontwikkeld waardoor je kon omgaan met pijnlijke ervaringen. Er zijn diepe aannames ontstaan waarmee je jezelf en de wereld inkleurt en zo leven we vaak als volwassenen vanzelfsprekend vanuit dit perspectief.

Door te leren rusten in onze open aard, kunnen alle aannames en alle ervaringen in beeld komen zonder dat wij er mee samen vallen. We zullen ontdekken dat iets in ons onbezet en vrij is gebleven. De zon is blijven schijnen, ook daar waar er ooit wolken verschenen.

Ons zijnsgeoriënteerde werk staat op vele manieren continue in het teken van de herinnering aan wie jij bent als vrij, authentiek, levendig en liefdevol mens. Je wordt steeds opnieuw uitgenodigd om te ontdekken wat jou beweegt en wat je echt wilt. En hoe je dat wat jij wilt, in jouw dagelijkse leven, in je werk en het samenleven met familie en vrienden, kunt vormgeven.

.

Zijnsoriëntatie is ontwikkeld door Hans Knibbe. In 1987 richtte hij de school voor Zijnsoriëntatie op. Voor meer info over de school en de zijnsgeoriënteerde visie zie: www.zijnsorientatie.nl.

DSCF4605.jpg